Farmartjänst Falkenberg

Farmartjänst Falkenberg startades 1989 av några lantbrukare med en affärsidé att med deras breda kompetens och sina maskiner erbjuda tjänster till privatpersoner, företag och andra organisationer. Vi är idag en ekonomisk förening med ca 40 delägare som kan åta oss nästan alla sorters uppdrag året runt. Alltid med en nära kontakt med våra kunder.

Trädgård/fastighetsskötsel

Till privatpersoner såväl som till företag och samfällighet/bostadsrättsföreningar.

 • Gräsklippning
 • Trädgårdsskötsel – ogräsrensning
 • Beskärning av träd, buskar
 • Häckklippning
 • Trädfällning
 • Röjning/trimning
 • Stubbfräsning
 • Snöröjning/halkbekämpning/sopning

Entreprenad

 • Bygg/snickeri
 • Stenläggning/murning
 • Måleri
 • Grävning/dränering

Bemanning

För oss är det viktigt att snabbt kunna förse våra kunder med kompetent arbetskraft inom flertalet olika branscher när det som bäst behövs. Allt från kortare till längre tidsperioder.